Nasze przygotowania do nadania imienia

Przygotowania

 

         Od 1995 roku nasza Szkoła Podstawowa corocznie wraz z innymi instytucjami wspierającymi organizowała Festiwal Piosenki Religijnej. Postać Papieża Jana Pawła II była nam zawsze bliska. Śledziliśmy z uwagą to, co mówi, gdzie przebywał, jak pięknie umiał kochać wszystkich ludzi a szczególnie dzieci. Braliśmy udział w konkursach plastycznych i literackich, gromadziliśmy materiały o NASZYM OJCU ŚWIĘTYM.

         Pomysł nadania imienia szkole, a od 2004 roku Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu przewijał się często i wśród takich postaci jak Adam Mickiewicz, Powstańcy Wielkopolscy, Kardynał Stefan Wyszyński nie mogło zabraknąć postaci Jana Pawła II.

         Kierownictwo szkoły myśląc o Janie Pawle II nie chciał mówić jak o pomnikowej postaci, bo przecież żył, był, działał i chyba chęć, aby nie zapeszyć powodowała odkładanie chwili nadania imienia.

W roku 2004 odbył się kolejny Festiwal Piosenki imienia Jana Pawła II. Wtedy to zasadniczo zapadła decyzja i powstałą potrzeba, aby w 2005 roku w 10-tą rocznicę festiwalową także nasza szkoła i przedszkole miały swojego patrona. Nadal dyrektor Jerzy Luftmann zostawiał decyzję, co do Patrona całej społeczności szkolnej. Zapytano, więc uczniów o to, kogo chcieliby mieć jako swojego Patrona.

Poszczególne klasy przygotowały swoje propozycje, z których Samorząd Uczniowski wybrał trzy – Adama Mickiewicza, Powstańców Wielkopolskich i Jana Pawła II.

Rada Pedagogiczna też zaakceptowała te propozycje. Ostateczną decyzję miała podjąć Rada Szkoły.

W dniu 4.01.2005 roku Rada Szkoły biorąc pod uwagę uniwersalność postaci, ponadczasowość osoby i niewiarygodny dorobek życia wybrała Jana Pawła II na patrona szkoły i przedszkola.

Znowu ten wybór przedstawiono Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom. Wszyscy przyklasnęli decyzji Rady Szkoły.

W dniu 16.03.2005 roku wystosowane zostało pismo do organu prowadzącego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętnie o przeprowadzenie procedury nadania imienia. Pojawiły się różne głosy na nie. Argumentacja ludzi, którzy mieli wpływ na decyzję była różna. Dyrektor Jerzy Luftmann usilnie przekonywał Komisję Oświaty Rady Miejskiej w Wolsztynie, Radnych na sesji Rady Miejskiej w Wolsztynie do słuszności tej idei.

Aby uzyskać prawo do tego, by Jan Paweł II był naszym patronem trzeba było wielu starań, tłumaczenia i proszenia. Założeniem pomysłodawców było, aby nadanie imienia odbyło się w dniu urodzin Jana Pawła II. Niestety, ciągle były jakieś wątpliwości.

W końcu dyrektor Zespołu zwrócił się z prośbą o poparcie naszych starań do naszego księdza biskupa Adama Dyczkowskiego.

Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł 2.04.2005 r. do domu Ojca i atmosfera była bardzo trudna, było ciężko, bo nagle zabrakło tego Wielkiego Człowieka i powstała ogromna pustka i obawa co będzie z tym Światem bez Jana Pawła II.

         Ksiądz Biskup poparł ideę nadania naszemu Zespołowi imienia Jana Pawła II. Jak stwierdził później ówczesny Przewodniczący Rady Miejskiej pana Wojciech Kazubski (…) list Biskupa rozwiał wszelkie moje wątpliwości i byłem za (…).

Radni na sesji Rady Miejskiej dwoma Uchwałami podjęli decyzję o nadaniu Szkole Podstawowej i Przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie imię Jana Pawła II.

Nasze środowisko przyjęło te decyzje z ogromną radością i ulgą choć z tą świadomością, że już go wśród nas już nie ma, że przygotowany do wysłania list do Watykanu, by sam Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił naszym zamiarom już wysłanym być nie może. Bóg tak chciał.
ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.szkola.zspswietno.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"
Osób online: 1
stat4u