Uroczystość nadania imienia

Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II

Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Świętnie

 

            W dniu 19.06.2005 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Jana Pawła II szkole podstawowej i przedszkolu w Świętnie. W uroczystości, która była połączeniem z Festiwalem Piosenki Religijnej brała udział cała społeczność szkolna, mieszkańcy Świętna, Rudna i Wilcza, przedstawiciele władz gminnych, powiatowych, kuratoryjnych, samorządów województwa wielkopolskiego, diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, archidiecezji Poznańskiej, przedstawiciele lokalnych organizacji, przedstawiciele różnych mediów w tym telewizji poznańskiej.

            Sama uroczystość nadania imienia i poświęcenie sztandaru odbyły się w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki w Świętnie.

            Zostały odczytane dwie Uchwały Rady Miejskiej. Sztandar przekazał dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie mgr Jerzemu Luftmannowi burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogoziński.

            Po mszy w uroczystym pochodzie uczestnicy udali się na teren boiska szkolnego. Pierwszym pocztem sztandarowym byli: pan mgr Sebastian Ceglarek – nauczyciel, Łukasz Luftmann przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Zuzanna Dziemba – wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Dla gości w korowodzie przygotowano zaprzężone w konie bryczki, uczniowie nieśli kwiaty w barwach narodowych i papieskich. Kwiaty zostały przez uczniów złożone pod tablicami Patrona Zespołu i Patrona Sali Sportowej.

            Dzieci szkolne przedstawiły program artystyczny o tematyce związanej z Patronem Zespołu.

            Następnie zostały rozdane nagrody uczestnikom X Festiwalu Piosenki Religijnej imienia Jana Pawła II i odbył się koncert laureatów.

            Całość uświetnił na zakończenie swoim występem słynny tenor Jacek Wójcicki z Krakowa wraz z orkiestrą symfoniczną pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego z Poznania.

Telewizja Poznań wyemitowała w programie ,,Źródło” relację z tych uroczystości – skrót tego programu w załączeniu.

 

 

RELACJA
ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.szkola.zspswietno.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"
Osób online: 1
stat4u