Wielofunkcyjne boisko sportowe

REGULAMIN  FUNKCJONOWANIA  WIELOFUNKCYJNEGO  BOISKA SPORTOWEGO

W ŚWIĘTNIE

 

Ø NA BOISKU, KTÓRE JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ TERENU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIĘTNIE OBOWIĄZUJĄ ZASADY TAKIE     JAK NA POZOSTAŁYCH OBIEKTACH SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH OKREŚLONE W REGULAMINIE TYCH OBIEKTÓW

 

Ø KORZYSTANIE Z WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO JEST NIEODPŁATNE

 

Ø WYNAJMUJĄCY WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE:

- CHĘĆ WYNAJMU BOISKA NALEŻY ZGŁOSIĆ PRZYNAJMNIEJ JEDEN DZIEŃ WCZEŚNIEJ OSOBIŚCIE W SZKOLE  LUB TELEFONICZNIE  /TEL: 68   3841319 /W GODZINACH OD 7.30 DO 14.30 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

- WYNAJMU MOGĄ DOKONYWAĆ OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 16 LAT, LUB STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE, FIRMY I INNE REPREZENTOWANE   PRZEZ OSOBY PEŁNOLETNIE

- OSOBY FIZYCZNE, CZY WYNAJMUJĄCE BOISKO W IMIENIU ORGANIZACJI, CZY INSTYTUCJI PONOSZĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA   POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ NA BOISKU SPORTOWYM W CZASIE TRWANIA WYNAJMU

- OSOBY WYNAJMUJĄCE ODPOWIADAJĄ ZA PRZESTRZEGANIE ZASAD KORZYSTANIA Z BOISKA ZA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW,  KTÓRZY Z   NIMI PRZEBYWAJĄ  I ZA EWENTUALNE USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z ICH NARUSZANIA  PONOSZĄ KONSEKWENCJE FINANSOWE

- WYNAJMUJĄCY MA OBOWIĄZEK OKAZAĆ SIĘ WYNAJMUJĄCEMU  DOWODEM TOŻSAMOŚCI TYPU: DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT, PRAWO   JAZDY, LEGITYMACJA SZKOLNA

- NA BOISKU MAJĄ PRAWO PRZEBYWAĆ W TRAKCIE WYNAJMU TYLKO TE OSOBY, KTÓRE SWOJĄ OPIEKĄ OBEJMUJE WYNAJMUJĄCY

- ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NIEODPŁATNEGO WYNAJMU BOISKA NA TURNIEJE SPORTOWE  W UZGODNIENIU Z DYREKTOREM ZESPOŁU SZKOLNO-   PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIĘTNIE

 

Ø OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCE ZASADY:

 - NA BOISKU WOLNO PRZEBYWAĆ W CZYSTYM OBUWIU SPORTOWYM O JASNEJ PODESZWIE / NIE DOPUSZCZA SIĘ OBUWIA SPORTOWEGO Z   KOLCAMI CZY KORKAMI /

- KORZYSTAĆ Z BOISKA MOŻNA TYLKO  W DNI  POGODNE

- W PIŁKĘ NOŻNĄ MOŻNA GRAĆ  „ PIŁKĄ  HALOWĄ”

- W DNI ROBOCZE BOISKO WOLNO WYNAJMOWAĆ OD GODZINY 16.00 DO ZMROKU – NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 22.00

- W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH  WOLNO WYNAJMOWAĆ BOISKO  W  GODZINACH  OD 12.00 DO ZMROKU ALE NIE DŁUŻEJ JAK DO       22.00

- NA BOISKU NIE WOLNO SPOŻYWAĆ  ŻADNYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  I ARTYKUŁÓW TYTONIOWYCH ANI ŻADNYCH INNYCH ŚRODKÓW   ODURZAJĄCYCH

- ZE SPRZĘTÓW I URZĄDZEŃ NA BOISKU WOLNO KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM

- NA BOISKO ZABRANIA SIĘ WPROWADZANIA ZWIERZĄT

 

Ø WSZELKIE DECYZJE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA BOISKA WYMAGAJĄCE INTERWENCJI PODEJMUJE DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIĘTNIE, LUB INNA OSOBA PRZEZ NIEGO DO TEGO UPRAWNIONA

 

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIĘTNIE

 

TEREN JEST MONITOROWANY

 

TELEFONY ALARMOWE 

POGOTOWIE: 999

 POLICJA: 997

UNIWERSALNY: 112
ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.szkola.zspswietno.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"
Osób online: 1
stat4u