Regulamin przyznawania stypendium

Świętno, dnia 31.01.2013 r.

 

 

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego

za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

 w Świętnie

 

 

 

I.    Stypendium motywacyjne przyznawane jest uczniom na wniosek wychowawcy klasy.
II.    Wnioski rozpatruje komisja stypendialna powołana przez Dyrektora Zespołu zarządzeniem.
III.    Stypendia mogą być przyznawane uczniom dwa razy w roku szkolnym w terminie:
a.    Zakończenia I semestru
b.    Zakończenia roku szkolnego
IV.    Za osiągnięcia w nauce stypendium motywacyjne może otrzymać uczeń, który spełnił następujące warunki:
1.    Po pierwszym semestrze jest uczniem kl. V, VI, VII, VIII.
2.    Na zakończenie roku szkolnego jest uczniem kl. IV, V, VI, VII.
3.    Uzyskał średnią ocen minimum 5,0
V.    Minimalna liczba uczniów otrzymujących stypendium motywacyjne wynosi pięć.
VI.    W przypadku, gdy liczba uczniów ze średnią minimum 5,0, jest mniejsza niż pięć, stypendia mogą otrzymać uczniowie ze średnią poniżej 5,0 ale nie mniejszą niż 4,75 aż do osiągnięcia łącznej liczby pięciu stypendystów.
VII.    Stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe otrzymuje uczeń, który:
1.    Został zwycięzcą zawodów sportowych na szczeblu powiatowym.
2.    Zakwalifikował się do udziału jako reprezentant powiatu, gminy czy szkoły w zawodach na szczeblu okręgu i wyżej.

     I.  Stypendium motywacyjne przyznawane jest uczniom na wniosek wychowawcy klasy.

  II.  Wnioski rozpatruje komisja stypendialna powołana przez Dyrektora Zespołu zarządzeniem.

III.  Stypendia mogą być przyznawane uczniom dwa razy w roku szkolnym w terminie:

a.     Zakończenia I semestru

b.     Zakończenia roku szkolnego

IV.  Za osiągnięcia w nauce stypendium motywacyjne może otrzymać uczeń, który spełnił następujące warunki:

1.     Po pierwszym semestrze jest uczniem kl. V, VI, VII, VIII.

2.     Na zakończenie roku szkolnego jest uczniem kl. IV, V, VI, VII.

3.  Uzyskał średnią ocen minimum 5,0

   V.  Minimalna liczba uczniów otrzymujących stypendium motywacyjne wynosi pięć.

VI.  W przypadku, gdy liczba uczniów ze średnią minimum 5,0, jest mniejsza niż pięć, stypendia mogą otrzymać uczniowie ze średnią poniżej 5,0 ale nie mniejszą niż 4,75 aż do osiągnięcia łącznej liczby pięciu stypendystów.

VII.  Stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe otrzymuje uczeń, który:

1.     Został zwycięzcą zawodów sportowych na szczeblu powiatowym.

2.     Zakwalifikował się do udziału jako reprezentant powiatu, gminy czy szkoły w zawodach na szczeblu okręgu i wyżej.
ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.szkola.zspswietno.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"
Osób online: 2
stat4u