Świetlica szkolna

  

Cele i zadania

zajęć wychowawczo – dydaktycznych

w świetlicy szkolnej

 

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci dojeżdżających z Wilcza, Rudna oraz dzieci rodziców pracujących.

 

Do zadań świetlicy szkolnej należy:

- zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych

- tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów

- zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych

- wzbogacenie potrzeb poprzez rozwijanie zainteresowań  i zamiłowań

- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

- stwarzanie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku

- dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

 

Zajęcia świetlicowe ukierunkowane są na:

- wyrabianie nawyków kulturalnych i higienicznych

- wdrażanie zasad postępowania moralnego współżycia i współdziałania w grupie

- kształtowanie postaw prospołecznych

- rozwijanie zdolności i zainteresowań

- niwelowanie deficytów rozwojowych oraz trudności dydaktycznych, pomoc w odrabianiu prac domowych.

 

DYŻURY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 


 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7-8

A. Faściszewska

A. Kozioł

B. Rychła

A. Głuchowska

B. Rychła

8-9

A. Faściszewska

K. Filipek

B. Rychła

A. Głuchowska

J. Wróblewicz

13-14

A. Głuchowska

A. Faściszewska

A. Głuchowska

A. Faściszewska

M.Radna

14-15

A. Głuchowska

A. Faściszewska

A. Głuchowska

M.Radna

P. Drajerska

15-16

A. Kozioł

A. Faściszewska

A. Kozioł

M.Radna

P. Drajerska
ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.szkola.zspswietno.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"
Osób online: 1
stat4u