Regulamin wypożyczeń podręczników szkolnych

 

1. Podręczniki wypożycza i zwraca rodzic ucznia będącego czytelnikiem biblioteki.

2. Za wypożyczone podręczniki odpowiadają uczniowie, rodzice.

3. Szkoła Podstawowa przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

4. Czytelnik zobowiązany jest dbać o wypożyczone podręczniki zgodnie z regulaminem korzystania z księgozbioru biblioteki.

5. Jeżeli w ciągu roku szkolnego uczeń zmienia miejsce zamieszkania, lub szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.

6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zdekompletowania lub niezwrócenia podręczników do biblioteki w określonym terminie, rodzic zobowiązany jest do zakupu podręczników w  aktualnie obowiązującej cenie ustalonej przez MEN, do dnia 25 czerwca.

7. Jeśli uczeń nie rozliczy się z biblioteką, nie otrzyma świadectwa.
ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.szkola.zspswietno.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"
Osób online: 1
stat4u